1. ORGANIZATORII

Organizatorul evenimentului „ Automotive Forum România” (denumită în continuare “Forum”) este S.C. SGP Sorting Group S.R.L., cu sediul social în Timişoara, Jud. Timis, Str. 1 Decembrie,  nr. 94, ap. 1, denumit în continuare ORGANIZATOR.

Forumul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la eveniment.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A FORUMULUI

„Automotive Forum România” va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 20 Octombrie 2014 – 21 Octombrie 2014.

Forumul se desfășoară în locaţia Hotel Timişoara, din Timişoara, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, accesibil oricărei persoane fizice şi/sau juridice la data începerii Forumului, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „PARTICIPANŢI”).

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

În cadrul Forumului pot participa:
• toate persoanele fizice/juridice (denumite în continuare „Participanți”);
• care se vor înregistra pe pagina www.automotiveforumromania.ro, completând integral şi corect toate datele solicitate în formularul dedicat acestui Forum.

Inscrierea pentru participarea la aceast forum implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă irevocabila și neechivocă a prezentului Regulament, inclusiv a conditiilor financiare, de către toți participanții care se înregistrează pe www.automotiveforumromania.ro.

Inscrierea in vederea participarii echivaleaza cu acceptarea integrala si irevocabila a ofertei Orzanizatorului sub toate aspectele inclusiv cele financiare asa cum au fost prezentate in materialele puse la dispozitie si de care participantul a luat cunostinta.

4. MODUL DE DESFĂŞURARE AL FORUMULUI

Forumul se desfășoară prin intermediul locaţiei Hotel Timişoara.
Organizatorul va facilita, în perioada Forumului, accesul persoanelor interesate de participarea la acest eveniment, în locaţia Hotel Timişoara, cu condiţia ca participanţii să se înscrie în prealabil pe site-ul www.automotiveforumromania.ro dedicat evenimentului.